Din IP-adresse er: 0.0.0.0
ISP: ISP
Du er: Ubeskyttet

Personvernerklaering

1. OMFANGET AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne personvernerklæringen (“Personvernerklæring”) beskriver hvordan BlufVPN OÜ. og våre tilknyttede selskaper ("BlufVPN", "vi", "oss" eller "vår") innhenter, bruker, lagrer, endrer, avslører og sletter brukernes ("du" eller "dine") personopplysninger i forbindelse med BlufVPNs tjenester og BlufVPNs markedsføringsmetoder. Denne personvernerklæringen er en del av og integrert i BlufVPN OÜs sluttbrukeravtale mellom BlufVPN og deg. Vennligst les denne personvernerklæringen nøye ettersom den inneholder viktig informasjon om hvordan og hvorfor vi samler inn, lagrer, bruker og deler personopplysninger, dine rettigheter i forhold til din personlige informasjon, og hvordan du kontakter oss hvis du har spørsmål eller klager angående personvernet ditt.

I denne personvernerklæringen refererer begrepet "personopplysninger" til all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Begrepet "personopplysninger" omfatter ikke informasjon som er anonymisert, slik at den fysiske personen som slik informasjon refererer til ikke er identifiserbar.

I denne personvernerklæringen refererer begrepet "Tjenester" til alle BlufVPNs nettsteder, mobil- og andre applikasjoner, produkter, tjenester, programvare og medfølgende dokumentasjon, inkludert VPN-tjenester. Begrepet "VPN-tjenester" refererer til alle BlufVPNs VPN-tjenester (Virtual Private Network).

BlufVPN verken overvåker, logger eller lagrer din nettaktivitet, inkludert nettleserloggen, metadata, nedlastinger, serverbruk eller datainnhold under VPN-økten. For en liste over kategorier av personopplysninger som BlufVPN samler inn, se seksjon 2(D) i denne personvernerklæringen. BlufVPN lagrer eller logger heller aldri IP-adressen din etter avsluttet økt i VPN-tjenestene – BlufVPN sletter alltid IP-adressen din etter økten. Se seksjonene 2(D) og 7 i denne personvernerklæringen

Hvis du har spørsmål angående personvern eller personligopplysninger relatert til noen av BlufVPNs produkter, tjenester eller metoder, vennligst kontakt oss på [email protected] (engelsk support).

Les også våre andre relevante retningslinjer og avtaler:

SLUTTBRUKERAVTALE

2. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN OG HVORDAN VI SAMLER DEM INN

VIKTIG: UNNLATELSE AV Å OPPGI VISSE PERSONOPPLYSNINGER KAN RESULTERE I AT VÅRE TJENESTER IKKE FUNGERER SOM TILTENKT ELLER IKKE FUNGERER I DET HELE TATT. UNNLATELSE AV Å OPPGI VISSE PERSONOPPLYSNINGER KAN OGSÅ GJØRE DET UMULIG FOR OSS Å TILBY ENKELTE AV VÅRE TJENESTER TIL DEG, FORDI VISSE TJENESTER KREVER ET VISST MINIMUM AV PERSONLIGE DATA FOR Å FUNGERE SOM TILTENKT.

I seksjon 2(A-C) i denne personvernerklæringen oppgir vi kategorier av personopplysningene som BlufVPN samler inn og hvordan BlufVPN samler inn disse personopplysningene når du bruker våre Tjenester.

I seksjon 2(D) i denne personvernerklæringen finner du en beskrivelse av BlufVPNs "ingen logg"-policy, som gjelder når du bruker tjenestene.

i. PERSONOPPLYSNINGER SOM DU OPPGIR

Når du registrerer deg og bruker våre tjenester, samler vi inn visse personopplysninger direkte fra deg, der det er aktuelt, inkludert følgende:

For- og etternavn (enten ved registrering eller pålogging via sosiale medier).

Selskapsnavn

E-postadresse;

Brukernavn og passord (i et "hashed" format);

(Kun enkelte produkter) Offentlige og private nøkler (i et "hashed" format)

(Kun enkelte produkter) Brukeropplastet dokumentinnhold og forhåndsvisning;

Teammedlemmer og deres kontaktinformasjon;

Annen profilinformasjon som du velger å gi oss; og

All annen informasjon du velger å gi oss ved å fylle ut et nettskjema, sende en e-post til oss, online chat, foruminnlegg og andre lignende måter.

ii. PERSONOPPLYSNINGER SOM VI SAMLER INN AUTOMATISK

Når du bruker våre tjenester, samler vi inn visse personopplysninger om deg, der det er aktuelt, inkludert følgende:

IP-adresse;

Type av nettleser og operativsystem;

Enhetsnavn, kode, produsent og språk;

Tidssone, type tilkobling, navnet på WiFi-nettverket;

Land;

(Kun enkelte produkter) Total mengde nettrafikk for hver økt og øktdato;

Antallet enheter som bruker tjenestene;

Andre data samlet inn i samsvar med vår policy for informasjonskapsler; og

Bruk av BlufVPN-nettsted/app, inkludert versjonen som brukes, aktiveringsdato og installerte oppdateringer.

iii. PERSONOPPLYSNINGER SOM VI SAMLER INN FRA ANDRE KILDER

Vi kan også samle inn personlig informasjon som navn og kontaktinformasjon fra tredjeparter, slik som markedsføring, research, leadgenererende selskaper, sosiale nettverk, samt andre offentlige kilder. Vi samler også inn betalingshistorikken din angående våre tjenester (men ikke betalingsinformasjonen din) fra tredjeparts betalingstjenester, som Google, Apple, PayPal, Amazon, Stripe, Symplify, Hotjar, Appsflyer, Voluum, Funnel og Paymentwall.

iv. BlufVPNs TJENESTER - NO LOG POLICY

Som beskrevet i denne seksjon 2(D), overvåker, lagrer eller logger BlufVPN IKKE dine aktiviteter på nettet (inkludert nettstedene du besøker) mens du bruker noen av våre tjenester, bortsett fra den totale mengden internettrafikk for hver økt og øktdato (denne informasjonen samles bare inn hvis du bruker personlige servere eller personlige IP-adresser). BlufVPN lagrer også antall tilkoblede enheter for hver konto – denne informasjonen overvåkes for at maksimalt antall tillatte enheter ikke skal overskrides. Denne informasjonen kan er tilgjengelig på Din Profil, hvor du kan fjerne enheter fra kontoen din.

Enkelte personopplysninger som vi samler inn automatisk (for eksempel IP-adresse, tilkoblingstype, nettlesertype og operativsystem) lagres kun for varigheten av økten din i VPN-tjenestene. Dette betyr at BlufVPN aldri lagrer eller logger denne typen personopplysninger etter VPN-økten din – vi sletter denne informasjonen når økten din er over. Det betyr også at dine personopplysninger, inkludert e-postadresse, for- og etternavn, brukernavn og IP-adresse, aldri er knyttet til aktivitetene dine under VPN-øktene dine.

3. HVORDAN VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker dine personopplysninger basert på følgende juridiske grunnlag og til disse formålene:

Basert på ditt samtykke, inkludert:

For å kontakte deg med tilbud og og annen markedsføring angående tjenestene.

Tilgang til enhetsinformasjonen din knyttet til din bruk av tjenestene, bortsett fra når vi bruker disse personopplysningene basert på andre juridiske grunnlag;

og å analysere, tilpasse og forbedre våre tjenester og markedsføringsmetoder.

For gjennomføring av en kontrakt eller for å iverksette tiltak før en avtale inngås, inkludert:

For å behandle en bestilling du har lagt og for å gi deg tjenestene du har betalt for eller som du mottar i en gratis prøveperiode;

Utføre eller utøve våre rettigheter og forpliktelser som følger av en bestilling;

Akseptere, kreditere og spore betalinger og mislykkede betalingsforsøk i forbindelse med din bruk av våre tjenester;

og kommunisere med deg og gi deg støtte og feilsøkingstjenester knyttet til tjenestene.

For overholdelse av våre juridiske forpliktelser, inkludert:

Utføre eller utøve våre rettigheter og forpliktelser som følge av en bestilling;

Og i rettstvister og regulatoriske undersøkelser, når det er hensiktsmessig eller nødvendig.

For våre legitime interesser eller de legitime interessene til våre andre brukere og andre tredjeparter, inkludert:

For å behandle en bestilling du har lagt og for å gi deg tjenestene du har betalt for eller som du mottar i en gratis prøveperiode;

For å analysere, tilpasse og forbedre våre tjenester og markedsføringsmetoder.

Oppdage problemer med våre tjenester;

Oppdage og forhindre svindel, ulovlig aktivitet og annen aktivitet som krenker de juridiske rettighetene til BlufVPN, våre andre brukere eller andre tredjeparter;

Utføre eller utøve våre rettigheter og forpliktelser som følge av en bestilling;

i rettstvister og regulatoriske undersøkelser, når det er hensiktsmessig eller nødvendig.

4. NÅR OG HVORFOR VI DELER PERSONOPPLYSNINGER

i. VPN-tjenester personopplysninger:

BlufVPN verken deler, overfører, selger, leier ut eller avslører NOEN personopplysninger om brukerne av VPN-tjenestene til noen tredjepart av NOEN anledning. I tillegg, som forklart i avsnitt 2 (D) i denne personvernerklæringen, lagrer eller logger ikke BlufVPN visse kategorier av personlig informasjon (som IP-adresse, type tilkobling, type nettleser og operativsystem) etter VPN-økten din; derfor er det ikke mulig for BlufVPN å dele slik informasjon med noen tredjeparter. Og som beskrevet i del 2(D) overvåker, lagrer eller logger BlufVPN IKKE aktivitetene dine på nettet (inkludert nettstedene du besøker) mens du bruker våre VPN-tjenester, bortsett fra det totale trafikkvolumet for hver økt og dato (disse dataene samles kun inn hvis du bruker personlige servere eller en personlig IP-adresse). Derfor er det ikke mulig for BlufVPN å dele, overføre, selge, leie ut eller avsløre dine aktiviteter på noen som helst måte.

ii. Tjenester personopplysninger:

BlufVPN selger eller leier ikke ut din personlige informasjon til tredjeparter uten ditt samtykke. Vi vil be om og få ditt samtykke før vi selger eller leier ut din personlige informasjon til tredjeparter. Vi trenger imidlertid å dele dine personlige data for å drive vår daglige virksomhet. Vi deler din personlige informasjon med våre partnere og tredjeparts tjenesteleverandører for vår daglige virksomhet, inkludert for å:

Lagre, overføre og administrere dine personlige data;

Behandle dine kjøp av tjenestene;

Administrere og betjene din BlufVPN-konto;

Oppdage og forhindre svindel, ulovlig aktivitet og annen aktivitet som krenker de juridiske rettighetene til BlufVPN, våre andre brukere eller andre tredjeparter; og;

Selge og markedsføre tjenestene.

iii. Vi kan dele dine personopplysninger når det er hensiktsmessig eller nødvendig for å håndtere juridiske prosesser, inkludert:

søksmål fra statlige myndigheter og/eller private enheter;

rettsavgjørelser; og

avhør, deponeringer og andre oppdagelser i sammenheng med rettstvister og regulatoriske undersøkelser.

Vi kan dele dine personopplysninger hvis vi blir eller foreslår å bli kjøpt, eller hvis vi slås sammen med en annen enhet eller enheter, eller hvis vi selger eller foreslår å selge alle eller de fleste av våre eiendeler, i hvilket tilfelle vi kommer til å dele dine personopplysninger med disse enhetene.

5. DINE RETTIGHETER ANGÅENDE DINE PERSONOPPLYSNINGER

Du kan begrense din deling og vår bruk av dine personopplysninger når det er basert på ditt samtykke. Du kan for eksempel kontrollere vår bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom på at en begrensning på vår bruk av personopplysninger kan føre til at våre nettsider og applikasjoner ikke fungerer som tiltenkt. Du kan også begrense vår bruk av dine personopplysninger i markedsføring. 

Hvis lovene i enkelte land gjelder for deg, kan du ha rett til å gjøre følgende:

Be om tilgang til dine personlige data;

Be om retting av dine personopplysninger eller tillegg til dine personopplysninger for fullstendighet;

Be om at dine personopplysninger slettes under visse omstendigheter, for eksempel når personopplysningene behandles basert på ditt samtykke;

Be om begrenset behandling av dine personopplysninger under visse omstendigheter;

Be om overføring av dine personopplysninger til en annen enhet under visse omstendigheter, for eksempel når personopplysningene behandles basert på ditt samtykke og behandlingen av dine personopplysninger skjer automatisk;

Trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger der håndteringen er basert på ditt samtykke, uten at det påvirker lovligheten av håndteringen basert på samtykke før tilbaketrekningen; og

Sende inn en klage til din lokale tilsynsmyndighet.

RETT TIL Å PROTESTERE

Hvis lovene i enkelte land gjelder for deg, kan du ha "rett til å protestere" mot vår behandling av dine personopplysninger når slik behandling er basert på våre eller en tredjeparts legitime interesser.

Vi vil avbryte behandlingen av dine personopplysninger, med mindre:

Vi kan vise overbevisende legitime grunner for behandlingen, som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter; eller

Slik behandling er nødvendig for å fastslå, utøve eller forsvare rettslige krav.

Hvis du protesterer, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål.

For å be om utøvelse av dine rettigheter, kan vi kreve at du gir oss detaljert informasjon om forespørselen din. Dine rettigheter er også underlagt visse andre begrensninger i gjeldende lov.

6. HVOR OG HVORDAN VI LAGRER OG OVERFØRER PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker passende fysiske, elektroniske, tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger for å sikre et sikkerhetsnivå som passer til risikoen. Du bør imidlertid være klar over at det ikke er noen garantier mot uautorisert utlevering og/eller bruk av personopplysninger. Derfor kan vi ikke garantere at din personlige informasjon aldri vil bli avslørt. Vi bruker tredjeparts tjenesteleverandører for å lagre og overføre personopplysninger. Vi samarbeider med våre tredjeparts tjenesteleverandører for å få på plass tilstrekkelig beskyttelse for å sikre sikkerheten til personopplysninger når de lagres og overføres.

7. HVOR LENGE VI LAGRER PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer ikke personopplysninger som samles inn automatisk (IP-adresse, type tilkobling, type nettleser og operativsystem). Se seksjon 2(D) i denne personvernerklæringen for en beskrivelse av vår “no-log” policy. Vi lagrer noen av dine personopplysninger som vi samler inn fra deg og andre kilder så lenge du bruker tjenestene våre. Vi lagrer personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle våre juridiske forpliktelser og overholdelse av avtaler i løpet av (i) den nødvendige tidsperioden i henhold til gjeldende lov; (ii) eller syv år.

8. COPPA

Children's Online Privacy Protection Act (“COPPA”) er en amerikansk føderal lov vedtatt for å gi foreldre større kontroll over hvilken informasjon som samles inn fra barna deres på nettet og hvordan slik informasjon brukes. Loven gjelder for nettsider og tjenester som er rettet mot og som bevisst samler inn informasjon fra barn under 13 år. Tjenestene er ikke rettet mot barn under 13 år, og vi samler heller ikke bevisst inn informasjon fra barn under 13 år. Hvis du er under 13 år, vennligst ikke oppgi personlig informasjon av noe slag til BlufVPN. Hvis et barn gir oss personlig informasjon, kan en forelder eller verge for barnet kontakte oss for å innhente denne informasjonen og/eller slette den fra registrene våre ved å sende en e-post til [email protected].

9. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan gjøre endringer i denne personvernerklæringen (og/eller andre gjeldende retningslinjer og tillegg) ettersom gjeldende lover, relevant teknologi og vår metode for databehandling endres. Vi vil varsle deg om slike endringer i denne personvernerklæringen (og/eller andre gjeldende retningslinjer og tillegg) ved å legge ut de oppdaterte retningslinjene på nettstedet vårt og i våre applikasjoner og andre tjenester. Endringer i denne personvernerklæringen (og/eller andre gjeldende retningslinjer og tillegg) skal tre i kraft ved slik publisering (som angitt av datoen etter "Sist oppdatert:" øverst i denne personvernerklæringen og/eller andre gjeldende retningslinjer og tillegg), eller som på annen måte kreves av gjeldende lov. Vi oppfordrer deg til regelmessig å lese gjennom denne personvernerklæringen (og andre gjeldende retningslinjer og tillegg).

Merk:

Denne versjonen av dokumentet ble opprinnelig utarbeidet på engelsk og oversatt til andre språk. Ved eventuelle avvik i oversatte versjoner eller gjeldende lover, vil den engelske versjonen gjelde for slike vilkår.