Din IP-adresse er: 0.0.0.0
ISP: ISP
Du er: Ubeskyttet

Vilkår og Betingelser

Disse brukervilkårene regulerer din bruk av BlufVPN Ou sine tjenester. Ved å bruke tjenestene våre bekrefter du at du er minst 18 år og godtar å overholde bestemmelsene nedenfor. Hvis du ikke godtar noen del av disse vilkårene, kan du ikke bruke BlufVPN Ou sine tjenester.

VILKÅR OG BETINGELSER

Disse vilkårene gjelder for alle som abonnerer på BlufVPN Ou sine tjenester

Dette er en avtale mellom deg og BlufVPN Ou for virtuelle private nettverkskommunikasjonstjenester, synkronisering av oppgaver, kontakter- og passordadministrasjon og relaterte tjenester, applikasjoner og funksjoner. Ved å bruke og/eller besøke BlufVPN Ou sine tjenester og nettsteder (samlet, inkludert men ikke begrenset til alle tjenester og nettsider som er tilgjengelige gjennom BlufVPN Ou-nettstedet), samtykker abonnenten fullt ut vilkårene og betingelsene gitt her og vilkårene og betingelsene for BlufVPN Ou Personvernerklæring som finnes på denne nettsiden og Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) policy, i tillegg til alle fremtidige endringer og modifikasjoner (samlet referert til som "Avtalen"). Det er IKKE tjenester for kriminelle handlinger. Dens formål er å sikre din anonymitet og personvern på nettet, å gi deg sikker lagring av dine personopplysninger og sikker synkronisering av dine opplysninger. Du samtykker i å ikke bryte noen lover i noen jurisdiksjon du kommer fra eller kommer til.

Du samtykker i å beskytte bruker-ID/passord (BlufVPN ID) og BlufVPN Ou sine tjenester mot uautorisert bruk.

Du er ansvarlig for alle handlinger som skjer på våre servere som et resultat av pålogging via din BlufVPN ID.

FØLGENDE HANDLINGER ER OGSÅ FORBUDT

Å bruke BlufVPN Ou sine tjenester på noen måte som bryter med gjeldende industristandarder, tredjeparts retningslinjer eller krav som BlufVPN Ou kan kommunisere til sine brukere, inkludert men ikke begrenset til alle gjeldende retningslinjer publisert av CTIA, Mobile Marketing Association eller andre aksepterte bransjeforeninger, retningslinjer for operatører eller andre bransjestandarder.

Å delta i uønsket reklame, markedsføring eller andre aktiviteter, inkludert men ikke begrenset til aktiviteter som bryter med lover og forskrifter mot spam, inkludert men ikke begrenset til CAN SPAM Act of 2003, Phone Consumer Protection Act og Do-Not-Call Implementation Act.

Å bruke BlufVPN Ou sine tjenester i forbindelse med uønskede eller trakasserende meldinger (kommersielle eller andre), inkludert men ikke begrenset til uønskede eller uønskede telefonsamtaler, SMS eller tekstmeldinger, e-post, talepost eller faks.

Å bruke BlufVPN Ou sine tjenester til å samle inn informasjon om andre, inkludert e-postadresser eller telefonnumre.

Å bruke BlufVPN Ou sine tjenester for uredelige aktiviteter mot tredjeparter.

Bryte eller legge til rette for brudd på lokale eller utenlandske lover, inkludert lover angående overføring av data eller programvare.

Iverksette tiltak for å oppmuntre eller fremme aktivitet som er forbudt i henhold til disse vilkårene og betingelsene.

Laste ned og overføre materiale som krenker immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til tredjeparter.

Laste ned og overføre materiale som er injurierende, ærekrenkende, diskriminerende eller på annen måte ondsinnet eller skadelig for en person eller enhet.

Opprette en falsk identitet eller forfalsket e-postadresse eller tittel, eller telefonnummer, eller på annen måte forsøke å villede andre om avsenderens identitet eller opprinnelsen til en melding eller telefonsamtale.

Du samtykker også i å IKKE bruke BlufVPN Ous tjenester til/for:

Å skanne etter åpne proxyer eller åpne releer.

Å lagre data som bryter med lokale lover.

Å starte popup-vinduer fra vår tjeneste.

Å på en eller annen måte angripe en annen datamaskin eller nettverk mens du bruker BlufVPN Ou sine tjenester.

1. ALDERSGRENSE

Abonnenter bekrefter at de er minst atten (18) år, eller en emansipert mindreårig, eller har juridisk samtykke fra foreldre eller foresatte, og er fullt kompetent og i stand til å inngå vilkårene, betingelser, bekreftelsene, forpliktelsene, representasjoner og garantier angitt i disse brukervilkårene og å overholde vilkårene i dette dokumentet.

2. TJENESTEKVALITET OG BEGRENSNINGER (TJENESTENIVÅAVTALE)

Faktisk tjenestedekning, hastigheter, plasseringer og kvalitet kan variere. BlufVPN Ou sine  tjenester vil prøve å være tilgjengelige til enhver tid, bortsett fra i begrensede perioder for teknisk vedlikehold og reparasjoner. BlufVPN Ou sine tjenester være imidlertid være utilgjengelige på grunn av en rekke faktorer utenfor vår kontroll, inkludert nødsituasjoner, overføringsfeil, tjenestefeil hos tredjepart, utstyr eller nettverksfeil eller begrensninger, interferens og signalstyrke, og kan bli avbrutt, nektet, begrenset eller innskrenket. Vi er ikke ansvarlige for tap, mislykket eller feil levering, forsinkelse av data, meldinger eller sider på grunn av forstyrrelser eller ytelsesproblemer med BlufVPN Ou sine tjenester eller kommunikasjonstjenester eller nettverk (f.eks. T-1-linjer eller internett). Vi kan pålegge restriksjoner på BlufVPN Ou sine tjenester, avbryte BlufVPN Ou sine tjenester eller blokkere visse typer bruk etter eget skjønn for å beskytte brukere eller BlufVPN-tjenesten. Hastigheten på nettverket er ikke begrenset av BlufVPN Ou sine tjenester på noen av våre kontoer (test eller abonnement) eller av den fysiske plasseringen til serveren din. Din nåværende nettverkshastighet kan variere avhengig av konfigurasjon, komprimering, overbelastning av nettverk, serverbelastning og andre faktorer. Nøyaktigheten og aktualiteten til mottatte data er ikke garantert; forsinkelser eller utelatelser kan forekomme.

BlufVPN Ou sine tjenester gjør det også mulig for sluttbrukere å få tilgang til, lagre, sikre, sikkerhetskopiere og gjenopprette konfidensielle og sensitive "DataRecords" på datamaskiner og mobile enheter med det formål å få tilgang til denne informasjonen og beskytte den mot offentligheten. DataRecords er et begrep som refererer til korte datastrenger som er kritiske for sluttbrukere (som personnummer, bankkontonummer, bruker-ID og passord for nettsteder, leverandørkontonummer, finansiell routinginformasjon, private telefonnumre, alarmkoder og konfidensielle notater) eller private filer (f.eks. media, dokumenter og så videre). BlufVPN Ou sine tjenester bruker en av de mest avanserte krypteringsalgoritmene AES256 bit cipher, som er godkjent for eksport av US Department of Commerce Bureau of Industry and Security under lisens # 5D992.

3. INFORMASJON OM OPPHAVSRETT, PATENT OG VAREMERKE 

Copyright© 2020 BlufVPN Ou. Alle rettigheter reservert. Patenter søkt og under behandling. BlufVPN Ou sine tjenester, klientapper og informasjonen de inneholder tilhører BlufVPN Ou og er beskyttet mot uautorisert kopiering og spredning av estisk opphavsrettslovgivning, varemerkelovgivning, internasjonale konvensjoner og andre lover om immaterielle rettigheter. Annen programvare eller tjenestenavn eller logoer som vises i programvaren er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører BlufVPN Ou og/eller deres respektive eiere. Fraværet av et programvare- eller tjenestenavn fra denne listen utgjør ikke en fraskrivelse av BlufVPN Ou sitt varemerke eller andre immaterielle rettigheter til det navnet eller logoen.

4. BRUKSBEGRENSNINGER

Din registrerte konto er kun til din bruk; samtidig bruk av to eller flere individer er forbudt.

BlufVPNs tjeneste tillater opprettelse av opptil 3 forskjellige kontoer hver.

BlufVPN-tjenesten tillater opptil 5 enheter hver (dette inkluderer forskjellige systembrukere i et operativsystem og forskjellige nettlesere hvis du bruker en BlufVPN-utvidelse) for hver spesifikke konto. Hvis du har kjøpt et 1-års BlufVPN-abonnement eller mer, kan du bruke en spesiell profil opprettet av vårt team for din ruter, men grensen for samtidig tilkoblede enheter er den samme - du har lov til å koble opptil 5 enheter til denne ruteren. Vær oppmerksom på at du installerer profilene på egen risiko.

Hvis du har et aktivt betalt abonnement på BlufVPN-tjenesten fra BlufVPN Ou, kan du slette 1 enhet per uke fra profilen din på blufvpn.com. Vær oppmerksom på at du av tekniske årsaker ikke vil kunne slette enheter de første 7 dagene etter at kontoen din er opprettet.

5. BEKREFTELSER

I hvert tilfelle, underlagt vilkårene oppført i resten av denne avtalen, erkjenner og godtar du herved at:

BlufVPN Ou sine tjenester kan kun brukes til lovlige formål.

BlufVPN Ou sine tjenester kan være underlagt en tidsbasert abonnementsavgift for å drive BlufVPN Ou sine tjenester på en mobil enhet eller datamaskin og for å få tilgang til forbedrede funksjoner som kan inkludere, avhengig av valgt abonnement:

Ubegrenset tilgang til VPN-servere

Synkronisering av data mellom brukerens enheter

Oppgaver som deles med brukerens kontakter

Synkronisere DataRecords til flere enheter eller datamaskiner og gjenopprette eller sikkerhetskopiere DataRecords.

Du forstår herved at for å bruke programvaren, må du opprette en "BlufVPN ID" som består av din e-postadresse og ditt valgte passord. Din BlufVPN ID vil brukes av deg og ingen andre og vil gi deg tilgang til alle BlufVPN Ou sine tjenester og apper som støttes. Du skal ikke avsløre passordet til din BlufVPN ID til noen ansatt, agent, administrator eller direktør for BlufVPN Ou eller noen andre.

BlufVPN Ou vil ikke under noen omstendigheter ha tilgang til passordet til din BlufVPN-ID eller dataene som er lagret i dine lokale databaser eller deres sikkerhetskopier av serveren.

Hvis du mister eller glemmer passordet til din BlufVPN-ID, kan ikke BlufVPN Ou hjelpe deg med å få tilgang til dataene dine, siden BlufVPN Ou ikke har tilgang til eller kjennskap til passordet ditt. Det er ditt ansvar å huske passordet ditt siden det er nødvendig for å få tilgang til din BlufVPN-ID og alle relaterte data.

BlufVPN lagrer en binær fil med dataene dine på selskapets servere, forutsatt at du er en betalende abonnent på synkroniseringstjenestene. Filen opprettes når du synkroniserer eller sikkerhetskopierer dataene dine (enten DataRecords eller data) og lagres for å gjenopprette dataene dine i tilfelle systemkrasj, skade, tap eller hackingforsøk, som resulterer i at dataene dine blir ødelagt.

BlufVPN Ou-tjenesten tilbyr en gratis prøveperiode for hver av tjenestene:

BlufVPN – 7 dager

Under testperioden kan du bruke alle tjenester uten ytterligere begrensninger sammenlignet med et betalt abonnement. Du kan få en innløsningskode for å utvide tilgangen til tjenestene eller kjøpe et av de betalte abonnementene som tilbys i våre prisplaner.

Alle som bruker BlufVPN-tjenestene må godta og opprettholde personvernerklæringen, som kan endres av BlufVPN Ou fra tid til annen.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR INNHOLD/BRUK

Vi logger kun tilgangsforsøk til våre servere (for sikkerhet og feilsøking), brukernes økttider og båndbredden som brukes (for å gi detaljert informasjon kun beregnet for hver enkelt bruker) og brukernes antall klikk i vår programvare (for å spore popularitet og hjelpe med forbedringer av applikasjoner og tjenester). Vi engasjerer oss ikke i noen form for sensur. Vi deler ikke din personlige informasjon med tredjeparter. Vi imøtekommer ingen forespørsel om informasjon, bortsett fra når det kreves av en domstol med kompetent jurisdiksjon (de aller fleste forespørsler kommer ikke fra en kompetent domstol). Vårt system er satt til å gi deg maksimalt beskyttelsesnivå. Vi respekterer fullt ut de hundrevis av gode grunner til å være anonym. Hacking, cracking, uredelige aktiviteter, svindel, spredning av virus, phishing, nettverkssabotasje og/eller enhver oppførsel som anses som ulovlig eller uønsket resulterer i umiddelbar suspensjon eller terminering av kontoen din. Brukere er ansvarlige for riktig konfigurasjon av sine tjenester og er ansvarlige for enhver skade forårsaket av deres forsømmelse eller eksponering for sårbarheter, enten det er tilsiktet eller utilsiktet. Hvis brukere mistenkes for aktiviteter som er erklært ulovlige i henhold til lovene i landene der de lokale BlufVPN Ou-serverne er lokalisert, kan vi logge informasjon som er nødvendig for å bevise brukerens uskyld og beskytte vår tjeneste. Denne loggingen av data vil kun være delvis, og vi vil ikke samle inn noen av brukerens private data. Det vil avsluttes når alle nødvendige bevis er samlet inn.

7. BRUDD PÅ BRUKERVILKÅRENE

BlufVPN Ou har NULLTOLERANSE for enhver aktivitet som bryter med eller misbruker våre vilkår og betingelser. I samsvar med NULLTOLERANSEPOLITIKKEN vil kunder som vesentlig bryter vilkårene få kontoen sin slettet uten rett til refusjon. I tillegg forstår Kunden at BlufVPN Ou forbeholder seg retten til å holde klienten eller enhver tredjepart som bruker tjenesten på kundens vegne ansvarlig for eventuelle økonomiske skader og tap som kan oppstå som følge av bruddet eller bruddene, inkludert men ikke begrenset til advokatkostnader, gebyrer for ekspertvitner, saksomkostninger og andre gebyrer.

8. ABONNEMENTSAVGIFTER, BETALINGSBETINGELSER OG ANGRERETT

8.1. Abonnementsavgifter for BlufVPN Ou sine tjenester

Gebyrene som belastes av BlufVPN Ou blir referert til som abonnementsavgifter. Når du oppgraderer fra gratisversjonen av en BlufVPN Ou app eller tjeneste til avanserte funksjoner og fordeler, vil du være underlagt abonnementsavgifter i henhold til prisplanene som vises på den tilsvarende nettsiden. Du vil måtte gjøre en forhåndsbetaling for programvaren (hvis du ikke allerede har oppgitt en betaling eller betalingsmetode, for eksempel betalingskortinformasjon). Avanserte funksjoner i den valgte appen vil bli deaktivert til betaling er mottatt. Abonnementsavgifter fakturert og kreves inn på forhånd, basert på abonnementsplanen din.

Alle gjeldende statlige eller lokale skatter og all bruk, salg, kommersielle, bruttoinntekter, privilegier, tilleggsavgifter eller andre lignende skatter, enten belastet til eller mot BlufVPN Ou, skal betales av deg. Du skal ikke holde tilbake noen skatter på grunn av BlufVPN Ou.

8.2. Prisplaner og rabatter

Du er ansvarlig for å gjennomgå prisplanene fra tid til annen og holde deg oppdatert på gebyrene som belastes av BlufVPN Ou. Prisplanene, inkludert abonnementsvilkår, kan endres når som helst etter BlufVPN Ou sitt eget skjønn. BlufVPN Ou vil gjøre rimelige anstrengelser for å varsle deg via e-post før endringer i prisplanene.

8.3. Betaling

Som en betingelse for å bruke BlufVPN Ou sine tjenester, slik som datasynkronisering mellom støttede enheter og backup og gjenoppretting, tilgang til VPN-servere for deling, må du gi oss betaling. Hvis du velger å betale for våre tjenester, vil du bli sendt til en tredjeparts betalingsleverandør. Vi bruker for øyeblikket disse betalingsmetodene: iTunes kjøp-i-app for iOS-enheter og Mac OS-versjoner fra Apple Mac Store, Amazon- og PayPal-kjøp for Mac OS X- og MS Windows-versjoner av programmet, lastet ned fra det offisielle nettstedet. For å betale for et abonnement må brukeren ha enten en gyldig Apple-ID, en gyldig Amazon-ID eller en gyldig PayPal-konto. PayPal støtter også betalinger med alle støttede betalingskort. Tredjepartsnettstedet gir oss datoen du foretok betalingen og datoen abonnementet ditt utløper, sammen med et generisk nummer ("Bestillingsnummer"). Vi lagrer deretter denne informasjonen. Vi lagrer ikke ditt navn, hjemmeadresse og betalingsinformasjon (f.eks. kortinformasjonen), selv om disse dataene kan lagres av betalingsleverandøren som håndterte transaksjonen og kan være tilgjengelig for oss. Hvis BlufVPN Ou av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta i mot automatiske betalinger fra din Apple ID, Amazon ID eller PayPal, vil BlufVPN Ou prøve å varsle deg via e-post, og din BlufVPN-konto vil være inaktiv inntil betaling er mottatt. Du kan når som helst oppgradere eller avslutte din konto.

8.4. Angrerett

Vårt supportteam hjelper deg gjerne med eventuelle tekniske problemer. Send en e-post til oss på support@blufvpn.com. Hvis du ikke er fornøyd med tjenestene våre, har du rett til full refusjon i løpet av de første 7 dagene.

Merk:

Refusjon for kjøp fra Apples kjøp-i-app kan kreves fra Apple )https://expresslane.apple.com).

Refusjon for kjøp fra Amazon kan kreves fra Amazon (http://www.amazon.com/gp/css/returns/homepage.html).

Refusjon for kjøp via PayPal kan kreves fra din PayPal-konto, på siden for transaksjoner. Vi vil varsle deg på e-post når refusjonen er behandlet. Det kan ta opptil 10 dager etter at du avslutter abonnementet før du mottar betalingen.

I noen tilfeller kan det hende at vi ikke kan behandle refusjonen via samme betalingsmetode som betalingen ble utført med. I disse tilfellene må vi be om tilleggsinformasjon fra brukeren for å finne en akseptabel betalingsmåte for å gi en full refusjon.

Denne avtalen er personlig for deg og er din forpliktelse, og du kan derfor ikke overføre dine rettigheter og forpliktelser til noen andre.

9. RETT TIL Å DEAKTIVERE TILGANG

BlufVPN Ou kan, etter eget skjønn, umiddelbart deaktivere din tilgang til BlufVPN Ou sine tjenester uten refusjon hvis BlufVPN Ou anser, etter eget skjønn, at du har brutt noen av retningslinjene som er oppført ovenfor eller andre steder i denne avtalen.

BlufVPN Ou forbeholder seg retten til å ta tilbake alle telefonnumre fra kundens konto og returnere nummeret til den aktuelle nummerplanen hvis Kunden ikke sender tilstrekkelig trafikk via det telefonnummeret, slik at telefonnummeret er ubrukt eller underutnyttet, som definert av lokale, føderale, eller nasjonalt tilsynsorgan og/eller statlig organisasjon med tilsyn over det relevante telefonnummeret og nummerplanen. Hvis BlufVPN Ou prøver å ta tilbake ett eller flere telefonnumre fra kundens konto, vil BlufVPN Ou varsle kunden minst 2 uker i forveien (via e-post) om at BlufVPN Ou vil kreve tilbake ett eller flere telefonnumre, med mindre BlufVPN Ou er forhindret fra å gjøre det av et tilsynsorgan eller statlig organisasjon.

10. BEGRENSNINGER OG ANSVAR

10.1. Ingen rettigheter til programvare

Dette er en avtale for deg som bruker Programvaren som gir deg tilgang til BlufVPN Ou sine tjenester. Du gis ingen lisens til noen programvare i henhold til denne avtalen. Du kan ikke, direkte eller indirekte, reversere, dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden, objektkoden eller underliggende struktur, ideene eller algoritmene, eller funnet gjennom programvare, dokumentasjon eller data relatert til programvaren, fjerne eventuelle meldinger eller etiketter fra programvaren, modifisere, oversette eller lage avledede verk basert på programvaren; eller kopiere, reprodusere, distribuere, pantsette, tildele eller på annen måte hindre rettighetene til programvaren. Du kan ikke vise, kopiere, reprodusere eller distribuere programvaren, noen komponent derav, dokumentasjon innhentet i forbindelse med programvaren, eller noe innhold, inkludert men ikke begrenset til, nyhetsbrev sendt til deg fra BlufVPN Ou i forbindelse med programvaren uten en skriftlig avtale med BlufVPN. Brudd på disse begrensningene kan føre til oppsigelse av denne avtalen.

10.2. Tillatt bruk av Programvaren

Programvaren kan kun brukes til din interne virksomhet (som inkluderer sivile eller veldedige formål). Hvis du bruker programvaren i en jurisdiksjon som begrenser muligheten til en programvareleverandør til å begrense din rett til å reversere, dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden, objektkoden eller den underliggende strukturen, ideene eller algoritmene til programvaren, godtar du at du, før du deltar i slike aktiviteter, først vil be om at BlufVPN Ou utfører slikt arbeid for sine standardpriser for profesjonelle tjenester. BlufVPN Ou kan deretter bestemme enten: (i) å utføre arbeidet for å oppnå slik interoperabilitet og belaste deg standardprisene for slikt arbeid; eller (ii) å tillate deg å reversere deler av programvaren for å få slik kildekode

10.3. Overholdelse av lover: Overvåkning

Du kan bare bruke programvaren i samsvar med denne avtalen.

Du samtykker i å ikke bruke denne programvaren som et middel eller på en måte som bryter lokale, statlige, føderale lover eller internasjonale traktater.

10.4. Skadeserstatning

Du samtykker herved i å forsvare og holde BlufVPN Ou, dets forretningspartnere, tredjepartsleverandører, leverandører, lisensgivere, direktører, ansatte, distributører og agenter skadesløse mot skader, tap, ansvar, forlik og kostnader (inkludert men ikke begrenset til kostnader og rimelige advokatkostnader) i forbindelse med eventuelle krav eller handlinger som (i) oppstår fra et påstått brudd på denne avtalen, (ii) oppstår fra innholdet i eller resultatet av meldinger som du distribuerer med Programvaren eller (iii) på annen måte oppstår fra eller er relatert til din bruk av Programvaren.

I tillegg erkjenner og godtar du at BlufVPN Ou har rett til å kreve erstatning hvis du bruker Programvaren til ulovlige formål, på en ulovlig måte og/eller på en måte som er i strid med vilkårene i denne avtalen, og at slike skader kan bestå av, inkludert men ikke begrenset til, direkte, indirekte, tilfeldige og/eller følgeskader.

10.5. Din informasjon

Ved å bruke de ulike funksjonene til BlufVPN Ou-tjenestene og klientprogramvaren, kan du gi informasjon om deg selv eller din arbeidsgiver (som navn, kontaktinformasjon eller annen registreringsinformasjon) til BlufVPN Ou. BlufVPN Ou kan bruke denne informasjonen og all teknisk informasjon om din bruk av Programvaren for å forbedre dens utseende for deg, legge til rette for bruk av Programvaren eller kommunisere separat med deg.

Hvis du lisensierte programvaren som et resultat av oppfordring fra en markedsføringspartner av BlufVPN Ou, kan BlufVPN dele informasjonen din med markedsføringspartneren og markedsføringspartneren kan dele relatert informasjon med BlufVPN Ou. BlufVPN Ou vil ikke gi din kontaktinformasjon til selskaper du ikke har autorisert for dette formålet, med mindre det er påkrevd ved lov.

10.6. Immaterielle rettigheter i innholdet ditt

Du godtar at du ikke vil laste opp noen kontaktlister, kommunikasjon eller innhold av noen type til BlufVPN Ou eller i forbindelse med programvaren som krenker, stjeler eller bryter mot rettigheter til noen part. Ved å sende inn ideer, konsepter, oppfinnelser eller innhold til BlufVPN Ou eller bruke dem i forbindelse med Programvaren, godtar du at slik innsending er ikke-konfidensiell for alle formål. Hvis du sender inn noe slikt, samtykker du i at du ikke vil sende eller overføre innhold til BlufVPN som krenker rettighetene til noen parter. Hvis du sender inn noe til BlufVPN Ou eller hvis du sender inn tekst, bilder, grafikk, videoer, forretningsinformasjon, idé eller konsept til BlufVPN Ou via e-post, uten varsel om konfidensialitet, garanterer du automatisk at eieren av slikt innhold eller åndsverk har uttrykkelig gitt BlufVPN Ou en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende lisens til å bruke, reprodusere, lage avledede verk fra, modifisere, publisere, redigere, oversette, distribuere, fremføre og vise slikt innhold på noen måte.

11. AVSLUTNING

Du kan si opp denne avtalen når som helst ved å varsle BlufVPN Ou kundeservice eller ved å manuelt slette kontoen din fra din profil på blufvpn.com. Siden tilgangen til BlufVPN Ou sine tjenester leveres i sin helhet ved starten av abonnementet, refunderes ikke beløp betalt for BlufVPN Ou sine tjenester under denne abonnementsplanen hvis kontoen din blir avsluttet. BlufVPN Ou kan si opp denne avtalen eller Programvaren, suspendere kontoen din eller sette den i inaktiv status hvis vilkårene i denne avtalen brytes, når som helst og med eller uten forvarsel. BlufVPN Ou påtar seg ingen ansvar overfor deg eller noen tredjepart på grunn av slik oppsigelse eller handling. BlufVPN Ou kan slette alle dine arkiverte data på sine servere innen 30 dager etter oppsigelsesdatoen. Alle deler av denne avtalen som etter sin natur skal overleve oppsigelse, overlever oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierskap, garantifraskrivelser og ansvarsbegrensninger.

12. GARANTIFRASKRIVELSE; RETTSMIDLER

BRUK AV PROGRAMVAREN, INKLUDERT ALLE HANDLINGER DU UTFØRER PÅ GRUNN AV SLIK BRUK, ER PÅ EGEN RISIKO. BLUFVPN OU GARANTERER IKKE AT PROGRAMVAREN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI; DET GIS HELLER INGEN GARANTI FOR RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS VED BRUK AV PROGRAMVAREN. PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER" OG BLUFVPN OU FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE.

Ditt eneste og eksklusive rettsmiddel for feil eller manglende ytelse av programvaren skal være for BlufVPN Ou å bruke kommersielt og rimelige anstrengelser for å justere eller reparere programvaren. BlufVPN Ou gjør regelmessig reparasjoner, forbedringer og oppgraderinger av programvaren sin til fordel for alle betalende kunder.

13. ANSVARSBEGRENSNING

I den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, under ingen omstendigheter og under ingen juridisk teori, forseelse, kontrakt eller annet, skal BlufVPN Ou eller noen av dets underliggende tjenesteleverandører, forretningspartnere, informasjonsleverandører, kontoleverandører, lisensgivere, offiserer, direktører, ansatte, distributører eller agenter (samlet referert til som "BlufVPN Ou" i dette dokumentet) være ansvarlig overfor deg eller enhver annen person for eventuell økonomisk skade, enten direkte eller indirekte, på noen måte, selv om BlufVPN Ou har blitt varslet om risikoen for slik skade, eller om krav fra en annen part. Skulle BlufVPN Ou, til tross for det foregående, være erstatningsansvarlig av en eller annen grunn, og uavhengig av typen handling (enten i kontrakt, forseelse (inkludert uaktsomhet), programvareansvar eller annet), er det totale ansvaret til BlufVPN Ou som måtte oppstå begrenset til det beløpet du betalte for programvaren i løpet av 12-månedersperioden før kravet, minus eventuelle skader tidligere betalt av BlufVPN Ou til deg i løpet av den nevnte 12-månedersperioden. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så denne begrensningen gjelder kanskje ikke for deg.

14. RESTRICTED PERSONS; EKSPORT AV PROGRAMVARE ELLER TEKNISKE DATA

Du bekrefter herved at du ikke er en "Restricted person”. For formålene med denne avtalen er du en "Restricted person" hvis du eller en offisiell, direktør eller kontrollerende aksjonær i enheten du bruker programvaren på vegne av er (i) statsborger i eller en enhet som eksisterer i henhold til lovene av Cuba, Iran, Sudan, Syria eller ethvert annet land som amerikanske personer har forbud mot å delta i transaksjoner med, som kan bestemmes av det amerikanske finansdepartementet fra tid til annen; (ii) klassifisert som ”Specially Designated National” eller institusjon involvert i hvitvasking av penger eller; (iii) plassert på “Denied Persons List” eller “Terrorists List” eller “Entity List” av det amerikanske handelsdepartementet; (iv) involvert i aktiviteter som involverer atomvåpen, missiler, kjemiske eller biologiske våpen; eller; (v) eid, kontrollert eller på oppdrag på vegne av en “restricted person”. Hvis du blir en “restricted person” i løpet av denne avtalens gyldighetstid, skal du varsle BlufVPN Ou innen tjuefire (24) timer, og BlufVPN Ou skal ha rett til å si opp eventuelle ytterligere forpliktelser overfor deg, med virkning umiddelbart og uten ytterligere ansvar for deg, men uten at det berører dine utestående forpliktelser overfor BlufVPN Ou. Du samtykker i at du ikke skal bruke programvaren til å utføre eller forenkle noen transaksjoner med noen “restricted person”, med mindre det er uttrykkelig autorisert skriftlig på forhånd av den amerikanske regjeringen. Du kan ikke fjerne eller eksportere fra USA eller tillate eksport eller re-eksport av programvaren, eller direkte programvare derav, inkludert tekniske data.

15. LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

Denne programvaren tillater brukere å lenke til tredjeparts nettsteder som ikke er BlufVPN Ou. Disse koblingene er gitt til deg som en bekvemmelighet, og BlufVPN Ou er ikke ansvarlig for innholdet på noen koblede nettsider. Ethvert nettsted som ikke er BlufVPN Ou og som åpnes fra denne nettsiden er uavhengig av BlufVPN Ou, og BlufVPN Ou har ingen kontroll over innholdet på nettstedet. I tillegg antyder ikke en lenke til et ikke-BlufVPN Ou nettsted at BlufVPN Ou støtter eller aksepterer noe ansvar for innholdet eller bruken av et slikt nettsted.

16. INGEN UNDERFORSTÅTTE ANBEFALINGER

Under ingen omstendigheter skal noen henvisning til tredjeparter eller tredjeparts programvare eller tjenester tolkes som en godkjenning eller anbefaling fra BlufVPN Ou av denne tredjeparten eller av Programvare eller tjenester levert av en tredjepart.

17. VARSLINGS- OG FJERNINGSPROSEDYRER; COPYRIGHT AGENT

Hvis du mener at noe materiale som er tilgjengelig på eller fra BlufVPN Ou sine nettsteder krenker opphavsretten din, kan du be om fjerning av dette materialet (eller tilgang til det) fra nettstedet ved å kontakte BlufVPN Ou kundeservice (se nedenfor) og oppgi følgende informasjon:

Beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede materialet du mistenker krenker rettighetene dine. Beskriv verket og, hvis mulig, inkluder en kopi eller plasseringen (f.eks. en url) til en autorisert versjon av verket.

Ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

En erklæring om at du i god tro mistenker at materialet du kommenterer ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, deres agent eller loven.

En erklæring om at informasjonen du har oppgitt er nøyaktig, og som indikerer at du er opphavsrettseieren eller er autorisert til å handle på opphavsrettseierens vegne.

En signatur eller tilsvarende elektronisk fra rettighetshaveren eller autorisert representant.

BlufVPN Ou kundeservice kan nås via e-post: support@blufvpn.com

I et forsøk på å beskytte rettighetene til opphavsrettsinnehavere, opprettholder BlufVPN Ou en policy for oppsigelse, under passende omstendigheter, for abonnenter og kontoeiere på dette nettstedet som er gjentatte overtredere

.

18. DIVERSE

1. Hvis noen vilkårene i denne avtalen viser seg å være urealiserbare eller ugyldig, vil den betingelsen begrenses eller elimineres i den minste grad som er nødvendig, slik at denne avtalen ellers forblir i full kraft, gyldig og håndhevbar.

2. BlufVPN Ou og du samtykker i at denne avtalen er den fullstendige og eksklusive erklæringen om den gjensidige forståelsen av partene, erstatter og kansellerer alle tidligere skriftlige og muntlige avtaler, kommunikasjoner og andre forståelser knyttet til emnet for denne avtalen, og at alle fraskrivelser og endringer må være skriftlig signert av begge parter, med mindre annet er angitt her. Ingen forsinkelse eller unnlatelse fra noen av partene i å utøve noen rettighet eller rettsmiddel i henhold til denne avtalen eller eksisterende ved lov skal anses som en fraskrivelse av slik rett eller rettsmiddel.

3. Ingen byrå, partnerskap, joint venture eller ansettelse opprettes som et resultat av avtalen, og du har ingen myndighet av noe slag til å binde BlufVPN Ou på noen måte.

4. enhver handling eller fremgangsmåte for å håndheve rettigheter i henhold til avtalen, vil den rådende part ha rett til å dekke sine rimelige kostnader og advokathonorarer.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Hvis du har spørsmål om rettighetene og begrensningene ovenfor, vennligst kontakt BlufVPN Ou via e-post på support@BlufVPN.com

© 2020 BlufVPN Ou.

Merk:

Denne versjonen av dokumentet ble opprinnelig utarbeidet på engelsk og oversatt til andre språk. I tilfelle avvik i oversatte versjoner eller gjeldende lover, vil den engelske versjonen gjelde for slike vilkår.