Din IP-adress: 0.0.0.0
ISP: ISP
Din status: Oskyddad

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa användarvillkor styr din användning av BlufVPN Ou:s tjänster. Genom att använda våra tjänster bekräftar du att du är minst 18 år och godkänner att följa bestämmelserna nedan. Om du inte accepterar någon del av dessa villkor får du inte använda BlufVPN Ou:s tjänster.

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa villkor gäller alla som abonnerar på BlufVPN Ou:s tjänster

Detta är ett avtal mellan dig och BlufVPN Ou för virtuella privata nätverkskommunikationstjänster, synkronisering av uppgifter, kontakter och lösenordshantering och relaterade tjänster, applikationer och funktioner. Genom att använda och/eller besöka BlufVPN Ou:s tjänster och webbplatser (tillsammans, inklusive men inte begränsat till, alla tjänster och webbsidor som är tillgängliga via BlufVPN Ou. webbplats), samtycker abonnenten fullt ut till de villkor som tillhandahålls häri och villkoren för BlufVPN Ou. Integritetspolicy som finns på denna webbplats och Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) policy, utöver alla framtida ändringar och modifieringar (gemensamt kallat ”Avtalet”). Det är INTE tjänster för kriminella handlingar. Dess syfte är att säkerställa din anonymitet och integritet online, att ge dig en säker lagring av dina personuppgifter och säker synkronisering av dina uppgifter. Du ger ditt samtycke till att inte bryta mot några lagar i någon jurisdiktion du kommer ifrån eller kommer till.

Du samtycker till att skydda användar-ID/lösenord (BlufVPN ID) och BlufVPN Ou:s tjänster från obehörigt användande.

Du är ansvarig för alla handlingar via våra servrar som en följd av inloggning via ditt BlufVPN ID.

FÖLJANDE HANDLINGAR ÄR OCKSÅ FÖRBJUDNA

Att använda BlufVPN Ou:s tjänster på ett sätt som bryter mot tillämpliga branschstandarder, tredjepartspolicys eller krav som BlufVPN Ou kan ställa på sina användare, inklusive men inte begränsat till, alla tillämpliga riktlinjer som publiceras av CTIA, Mobile Marketing Association eller andra accepterade branschorganisationer, operatörsriktlinjer eller andra branschstandarder.

Att delta i oönskad reklam, marknadsföring eller annan verksamhet, inklusive men inte begränsat till, aktiviteter som bryter mot lagar och föreskrifter mot skräppost inklusive, men inte begränsat till, CAN SPAM Act från 2003, Phone Consumer Protection Act och Do- Not-Call Implementation Act.

Att använda BlufVPN Ou:s tjänster i samband med oönskade eller trakasserande meddelanden (kommersiella eller andra) inklusive men inte begränsat till oönskade eller oombedda telefonsamtal, sms eller textmeddelanden, e-post, voice mail eller fax.

Att använda BlufVPN Ou:s tjänster till att samla in information om andra, inklusive e-postadresser eller telefonnummer.

Att använda BlufVPN Ou:s tjänster för bedräglig verksamhet gentemot tredje part.

Kränka eller underlätta överträdelse av lokal eller utländsk lag, inklusive lagar om överföring av data eller programvara.

Vidta åtgärder för att uppmuntra eller främja all aktivitet som är förbjuden enligt dessa villkor.

Ladda ner och överföra material som kränker immateriella rättigheter eller andra rättigheter för tredje part.

Ladda ner och överföra material som är förtalande, ärekränkande, diskriminerande eller på annat sätt skadligt eller skadligt för någon person eller enhet.

Skapa en falsk identitet eller förfalskad e -postadress eller rubrik, eller telefonnummer, eller på annat sätt försöka vilseleda andra om avsändarens identitet eller ursprunget till ett meddelande eller telefonsamtal.

Du samtycker också till att INTE använda BlufVPN Ou:s tjänster till/för:

Att skanna efter öppna proxies eller öppna reläer.

Att lagra data som bryter mot lokal lag.

Att starta popup-fönster från vår tjänst.

Att på något sätt attackera en annan dator eller nätverk medan du använder BlufVPN Ou:s tjänster.

1. ÅLDERSGRÄNS

Abonnenter bekräftar att de är minst arton (18) år, eller en emanciperad minderårig, eller innehar lagligt samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare, och är fullt kapabla och behöriga att ingå villkoren, bekräftelserna, skyldigheterna, utfästelser och garantier som ingår i dessa användarvillkor och att följa villkoren i detta dokument.

2. TJÄNSTKVALITET OCH BEGRÄNSNINGAR (SERVICENIVÅAVTAL)

Faktisk servicetäckning, hastigheter, platser och kvalitet kan variera. BlufVPN Ou: s tjänster kommer att försöka vara tillgängliga alltid, utom i begränsade perioder för tekniskt underhåll och reparationer. Dock kan BlufVPN Ou:s tjänster vara otillgängliga på grund av en rad faktorer utanför vår kontroll, inklusive nödsituationer, överföringsfel, servicefel hos tredje part, utrustnings- eller nätverksfel eller -begränsningar, störningar och signalstyrka, och kan avbrytas, förvägras, begränsas eller inskränkas. Vi är inte ansvariga för förlust, misslyckad eller felaktig leverans, försening av data, meddelanden eller sidor, på grund av störningar eller prestandaproblem med BlufVPN Ou:s tjänster eller kommunikationstjänster eller nätverk (t.ex. T-1 linjer eller internet). Vi kan införa begränsningar i BlufVPN Ou:s tjänster, avbryta BlufVPN Ou:s tjänster eller blockera viss typ av användning helt efter eget gottfinnande för att skydda användare eller BlufVPN-tjänsten. Nätverkets hastighet begränsas inte av BlufVPN Ou:s tjänster i något av våra konton (test eller abonnemang) eller av din servers fysiska plats. Din nuvarande nätverkshastighet kan variera beroende på konfiguration, komprimering, överbelastning av nätverk, serverbelastning och andra faktorer. Noggrannheten och aktualiteten hos mottagna data garanteras inte; förseningar eller försummelser kan uppstå.

BlufVPN Ou:s tjänster gör det också möjligt för slutanvändare att komma åt, lagra, säkra, säkerhetskopiera och återställa konfidentiella och känsliga "DataRecords" på datorer och mobila enheter för att komma åt denna information och skydda den från allmänheten. DataRecords är en term som gäller korta strängar av data som är kritiska för slutanvändare (till exempel Personnummer, Bankkontonummer, användar-ID och lösenord för webbplatser, leverantörskontonummer, finansiell routinginformation, privata telefonnummer,  larmkoder och konfidentiella / priviligierade anteckningar. BlufVPN Ou:s tjänster använder en av de mest avancerade krypteringsalgoritmerna AES256-bitars skiffer, som är godkänd för export av US Department of Commerce Bureau of Industry and Security under licens #5D992.

3. COPYRIGHT-, PATENT. OCH VARUMÄRKESINFORMATION

Copyright© 2020 BlufVPN Ou. Alla rättigheter förbehållna. Patent sökt och behandlas. BlufVPN Ou:s tjänster, klientappar, och den information de innehåller, ör BlufVPN Ou:s egendom och skyddas mot obehörig kopiering och spridning av estnisk upphovsrättslagstiftning, varumärkeslag, internationella konventioner och annan lagstiftning om immateriella rättigheter. Andra mjukvaru- eller tjänstnamn eller logotyper som visas i programvaran är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör BlufVPN Ou och/eller deras respektive ägare. Frånvaro av ett mjukvaru- eller tjänstnamn från denna lista utgör inte dispens från BlufVPN Ou:s varumärkes- eller andra immateriella rättigheter angående det namnet eller logotypen.

4. ANVÄNDARRESTRIKTIONER

Ditt registrerade konto är avsett endast för att användas av dig; samtidig användning av två eller flera individer är förbjuden.

BlufVPN:s tjänst tillåter skapandet av upp till 3 olika konton vardera.

BlufVPN tjänst tillåter upp till 5 enheter vardera (detta inkluderar olika systemanvändare i ett operativsystem och olika webbläsare om du använder ett BlufVPN webbtillägg) för varje enskilt  konto. Om du har köpt ett 1-års BlufVPN abonnemang eller större kan du använda en specialprofil, skapad av vårt team för din routerenhet, men begränsningen för samtidigt anslutna enheter är densamma – du får ansluta upp till 5 enheter till denna router. Observera att du installerar de tillhandahållna profilerna på egen risk.

Om du har ett aktivt betalt abonnemang på BlufVPN-tjänsten från BlufVPN Ou kan du radera 1 enhet per vecka från din profil på blufvpn.com. Observera att av tekniska skäl kan du inte radera enheter under de första 7 dagarna efter att ditt konto skapades.

5. BEKRÄFTELSER

I varje enskilt fall, med förbehåll för villkoren som anges i återstoden av detta avtal, bekräftar och godkänner du:

BlufVPN Ou:s tjänster får endast användas för lagligt ändamål.

BlufVPN Ou:s tjänster kan beläggas med en tidsbaserad abonnemangsavgift för att driva BlufVPN Ou:s tjänster på en mobil enhet eller dator och för att få tillgång till förbättrade funktioner som kan inkludera, beroende på valt abonnemang:

Obegränsad åtkomst till VPN-servrar

Synkronisering av uppgifter mellan användarens enheter

Uppgifter som delas med användarens kontakter

Synkronisera DataRecords till flera enheter eller datorer och återställa eller säkerhetskopiera DataRecords.

Du förstår härmed att du för att använda Mjukvaran måste skapa ett ”BlufVPN-ID” vilket består av din e-postadress och ditt valda lösenord. Ditt BlufVPN-ID kommer att användas av dig och ingen annan och ger dig tillgång till alla BlufVPN Ou:s tjänster och appar som stöds. Du får inte avslöja ditt BlufVPN ID:s lösenord till med någon anställd, agent, handläggare eller chef på BlufVPN Ou eller någon annan.

BlufVPN Ou kan inte under några omständigheter komma åt lösenordet till ditt BlufVPN-ID eller data som lagras i dina lokala databaser eller dess säkerhetskopia av servern.

Om du förlorar eller glömmer lösenordet till ditt BlufVPN-ID, kan inte BlufVPN Ou hjälpa dig att komma åt dina data, då BlufVPN Ou inte har tillgång till eller vetskap om ditt lösenord. Det är din skyldighet att komma ihåg då det krävs för att komma åt ditt BlufVPN-ID och alla relaterade data.

BlufVPN sparar en binär fil med dina data på företagets servrar, förutsatt att du är en betalande abonnent på synkronisations-tjänsterna. Filen skapas när du synkroniserar eller säkerhetskopierar dina data (antingen DataRecords eller uppgifter) och sparas för att återskapa dina data om en systemkrasch, skada, förlust eller hackningsförsök skulle inträffa, och resulterar i att dina data förstörs.

BlufVPN Ou-tjänsten erbjuder en gratis testperiod för var och en av tjänsterna:

BlufVPN – 7 dagar

Under testperioden kan du använda alla tjänster utan ytterligare begränsningar jämfört med ett betalt abonnemang.

Du kan inte använda BlufVPN-tjänsterna gratis efter testperioden. Du kan få en inlösenskod för att förlänga åtkomsten till tjänsterna eller för att köpa ett av de betalda abonnemang som erbjuds i våra prisplaner.

Alla som använder BlufVPN-tjänsterna måste godkänna och upprätthålla integritetspolicyn, vilken kan ändras av BlufVPN Ou från tid till annan.

6. INNEHÅLLS-/ANVÄNDNINGSFRISKRIVNING

Vi loggar endast åtkomstförsök till våra servrar (för säkerhet och felsökning), användares sessionstider och den bandbredd som används (för att tillhandahålla detaljerad information avsedd endast för varje enskild användare) och användares antal klick i vår Mjukvara (för att spåra popularitet och assistera i förbättringar av applikationer och tjänster. Vi involverar oss inte i någon form av censur. Vi lämnar inte din personliga information till tredje part. Vi tillmötesgår inte någon begäran om information, med undantag av om en domstol med behörig jurisdiktion kräver det (de allra flesta förfrågningarna kommer inte från en behörig domstol). Vårt system är inställt för att ge dig maximal nivå av skydd. Vi respekterar till fullo de hundratals goda anledningarna till att vara anonym. Hacking, cracking, bedrägeri, spridande av virus, phishing, nätverkssabotage och/eller annat uppförande som anses illegalt eller oönskat resulterar i omedelbar avstängning eller nedstängning av ditt konto. Användare är ansvariga för korrekt konfiguration av sina tjänster och ansvarar för eventuella skador som orsakas av deras försummelse eller exponering av sårbarheter vare sig de är avsiktliga eller oavsiktliga. Om användare misstänks för aktiviteter, som förklarats olagliga enligt lagarna i länder där de lokala BlufVPN Ou-servrarna finns, kan vi logga information som är nödvändig för att bevisa användarens oskuld och skydda vår tjänst. Denna loggning av data är endast partiell och vi kommer inte att samla in någon användares privata data. Det kommer att avslutas när alla nödvändiga bevis har samlats in.

7. ÖVERTRÄDELSE AV ANVÄNDARVILLKOREN

BlufVPN Ou har NOLLTOLERANSPOLICY avseende all aktivitet som bryter mot eller missbrukar våra regler och villkor. I enlighet med NOLLTOLERANSPOLICYN kommer kunder som väsentligt bryter mot villkoren att få sitt konto raderat utan rätt till återbetalning. Dessutom förstår Kunden att BlufVPN Ou uttryckligen förbehåller sig rätten att hålla klienten eller någon tredje part som använder tjänsten på kundens vägnar ansvarig för alla ekonomiska skador och förluster som kan uppstå till följd av brottet eller överträdelserna, inklusive, men inte begränsat till, advokatkostnader, arvoden för expertvittnen, rättegångskostnader och andra avgifter.

8. ABONNEMANGSAVGIFTER, BETALNINGSVILLKOR OCH ÅTERBETALNINGSPOLICY

8.1. Abonnemangsavgifter för BlufVPN Ou:s tjänster

Avgifterna som BlufVPN Ou tar ut kallas abonnemangsavgifter. När du uppgraderar från gratisversionen av någon BlufVPN Ous app eller tjänst till avancerade funktioner och förmåner kommer du att debiteras abonnemangsavgifter i enlighet med prisplanerna som visas på motsvarande webbplats. Du kommer att behöva skicka in förskottsbetalning för programvaran (om du inte redan har tillhandahållit betalning eller betalningsmedel, till exempel kreditkortsinformation). Avancerade funktioner i den valda appen kommer att inaktiveras tills betalningen har mottagits. Prenumerationsavgifter debiteras och samlas in i förväg, baserat på din prenumerationsplan.

Alla tillämpliga statliga eller lokala skatter och all användning, försäljning, kommersiella, bruttokvitton, privilegier, tilläggsavgifter eller andra liknande skatter, oavsett om de debiteras på eller mot BlufVPN Ou, ska betalas av dig. Du ska inte undanhålla några skatter till något belopp på grund av BlufVPN Ou.

8.2. Prisplaner och rabatter

Du har ansvaret för att granska prisplanerna då och då och hålla dig medveten om de avgifter som BlufVPN Ou debiterar. Prisplanerna, inklusive abonnemangsvillkor, kan ändras när som helst efter BlufVPN Ou:s eget gottfinnande. BlufVPN Ou kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig via e-post före ändringar i prisplanerna.

8.3. Betalning

Som ett villkor för att använda BlufVPN Ou:s tjänster, såsom datasynkronisering mellan enheter som stöds och backup och återställning, åtkomst till VPN-servrar för delning av uppgifter, måste du skicka oss betalning. Om du väljer att betala för våra tjänster kommer du att skickas till en tredjeparts betalningsleverantör. Vi använder för närvarande dessa betalningsmetoder: iTunes köp-i-app för iOS-enheter och Mac OS-versioner från Apple Mac Store, Amazon- och PayPal-köp för Mac OS X och MS Windowsversioner av programmet, hämtade från den officiella webbplatsen. För att betala för ett abonnemang måste användaren ha antingen ett giltigt Apple ID, ett giltigt Amazon-ID eller ett giltigt PayPalkonto. Paypal stöder också betalningar med alla betal- och kreditkort som stöds. Tredjepartswebbplatsen förser oss med det datum då du gjorde betalningen och det datum ditt abonnemang kommer att löpa ut, tillsammans med ett generiskt nummer (”Order-ID-nummer”). Vi sparar därefter denna information. Vi lagrar inte ditt namn, hemadress och betalningsinformation (t.ex. kreditkortsuppgifter), även om dessa data kan lagras av den tredjeparts betalningsleverantör som hanterat betalningen, och kan vara tillgänglig för oss. Om BlufVPN Ou av någon anledning inte kan ta emot automatiska betalningar från ditt Apple-ID, Amazon-ID eller PayPal försöker BlufVPN Ou att meddela dig via e-post, och tills betalning är mottagen kommer ditt BlufVPN-konto att vara inaktivt. Du kan när som helst uppgradera eller avsluta ditt konto.

8.4. Återbetalningspolicy

Vårt supportteam hjälper dig gärna med eventuella tekniska svårigheter. Skicka helt enkelt ett mail till oss på support@blugvpn.com. Om du inte är helt nöjd med våra tjänster har du rätt till full återbetalning under fe 7 första dagarna.

Observera:

Återbetalning för köp från Apples köp-i app kan begäras från Apple (https://expresslane.apple.com).

Återbetalning för köp från Amazon kan begäras från Amazon (http://www.amazon.com/gp/css/returns/homepage.html).

Återbetalning för köp via PayPal kan begäras från ditt konto på PayPal, på sidan Transaktionsuppgifter. Vi meddelar dig via e-post när återbetalningen är gjord. Det kan ta upp till 10 dagar efter att du avslutat ditt abonnemang innan du mottar betalningen.

I vissa speciella fall kanske vi inte kan göra återbetalningen via samma betalningsmetod som betalningen gjordes. I dessa fall behöver vi begära ytterligare information från vår användare för att bestämma en acceptabel betalningsmetod för att göra en full återbetalning.

Detta avtal är personligt för dig, är din skyldighet och därför får du inte överlämna dina rättigheter och skyldigheter till någon annan.

9. RÄTT ATT INAKTIVERA ACCESS

BlufVPN Ou kan, efter eget gottfinnande, omedelbart inaktivera din åtkomst till BlufVPN Ou:s tjänster utan återbetalning om BlufVPN Ou anser, efter eget gottfinnande, att du har brutit mot några av de policys som listas ovan eller på annan plats i detta Avtal.

BlufVPN Ou reserverar sig rätten att återkräva alla telefonnummer från kundens konto och returnera et numret till den relevanta numreringsplanen om Kunden inte skickar tillräcklig trafik via det telefonnumret, så att det telefonnumret är oanvänt eller underutnyttjat, enligt definitionen av lokal, federal eller nationell tillsynsmyndighet och/eller statlig organisation med tillsyn över det aktuella telefonnumret och numreringsplanen. Om BlufVPN Ou försöker att återta ett eller flera telefonnummer från kundens konto kommer BlufVPN Ou att meddela kunden minst 2 veckor i förväg (via e-post) att BlufVPN Ou återtar ett eller flera telefonnummer, om inte BlufVPN Ou hundras från att göra det av tillsynsmyndighet eller statlig organisation.

10. BEGRÄNSNINGAR OCH ANSVAR

10.1. Inga rättigheter till programvara

Detta är ett avtal för dig som använder den Mjukvara som ger dig tillgång till BlufVPN Ou:s tjänster. Du ges ingen licens till någon programvara enligt detta avtal. Du får inte, direkt eller indirekt, bakåtkonstruera, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden, objektkoden eller den underliggande strukturen, idéerna eller algoritmerna, eller hittade genom Mjukvara, dokumentation, eller data relaterade till Mjukvaran, ta bort eventuella meddelanden eller etiketter från Mjukvaran, modifiera, översätta eller skapa härledda verks baserade på Mjukvaran; eller kopiera, reproducera, distribuera, pantsätta, tilldela eller på annat sätt hindra rättigheterna till Mjukvaran. Du får inte visa, kopiera, reproducera, eller distribuera Mjukvaran, någon komponent därav, dokumentation som erhållits i samband med Mjukvaran, eller något innehåll, inklusive men inte begränsat till, nyhetsbrev som skickas till dig från BlufVPN Ou i samband med Mjukvaran utan ett preliminärt skriftligt avtal med BlufVPN Ou Brott mot dessa begränsningar kan leda till uppsägning av detta avtal.

10.2. Tillåten användning av Mjukvaran

Programvaran får endast användas för dina interna affärer (vilket inkluderar civila eller välgörande ändamål). Om du använder programvaran i någon jurisdiktion som begränsar möjligheten för en mjukvaruleverantör att begränsa din rätt att bakåtkonstruera, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden, objektkoden eller underliggande struktur, idéer eller algoritmer för programvaran, så förbinder du dig härmed att du, innan du deltar i sådana aktiviteter, först kommer att begära att BlufVPN Ou ska utföra sådant arbete till sina standardiserade professionella tjänster. BlufVPN Ou kan sedan besluta antingen: (i) att utföra arbetet för att uppnå sådan driftskompatibilitet och debitera sina standardpriser för sådant arbete till dig; eller (ii) för att tillåta dig att omvandla delar av programvaran för att få sådan källkod.

10.3. Efterlevnad av lagar: Övervakning

Du får endast använda programvaran i enlighet med detta avtal. Du samtycker till att inte använda denna programvara som ett medel eller på ett sätt som bryter mot lokala, statliga, federala lagar eller internationella fördrag.

10.4. Skadeersättning

Du samtycker härmed till att försvara, gottgöra och hålla BlufVPN Ou, dess affärspartners, tredjepartsleverantörer, leverantörer, licensgivare, direktörer, anställda, distributörer och agenter skadelösa mot skador, förlust, skulder, uppgörelser och kostnader(inklusive men inte begränsat till kostnader och rimliga advokatkostnader) i samband med eventuella anspråk eller åtgärder som (i härrör från påstådd överträdelse av detta avtal, (ii) härrör från innehållet i eller effekter av meddelanden som du distribuerar med Mjukvaran eller (iii) annars härrör från eller relaterar till din användning av Mjukvaran. Dessutom bekräftar och godkänner du att BlufVPN Ou har rätt att begära skadestånd om du använder Mjukvara för olagligt ändamål, på ett olagligt sätt och/eller på ett sätt som är oförenligt med villkoren i detta avtal, och att sådana skador kan bestå av, inklusive men inte begränsat till, direkt, indirekt, oavsiktlig, täcknings-, tillits- och/eller följdskada.

10.5. Din information

Med hjälp av de olika funktionerna i BlufVPN Ou-tjänsterna och klientprogramvaran kan du lämna information om dig själv eller din arbetsgivare (t.ex. namn, kontaktinformation eller annan registreringsinformation) till BlufVPN Ou. BlufVPN Ou kan använda denna information och eventuell teknisk information om ditt användande av Mjukvaran för att förbättra dess utseende för dig, underlätta användandet av Mjukvaran eller kommunicera separat med dig. Om du licensierade programvaran till följd av uppmaning från en marknadsföringspartner för BlufVPN Ou, kan BlufVPN Ou dela din information med marknadsföringspartnern och marknadsföringspartnern kan dela relaterad information med BlufVPN Ou. BlufVPN Ou kommer inte att ge din kontaktinformation till företag du inte har godkänt för det ändamålet, såvida det inte krävs enligt lag.

10.6. Immateriella rättigheter i ditt innehåll

Du samtycker till att du inte kommer att ladda upp några kontaktlistor, kommunikation eller innehåll till BlufVPN Ou i samband med Mjukvaran, som kränker, stjäl eller bryter mot någon parts rättigheter. Genom att lämna in idéer, koncept, uppfinningar eller innehåll till BlufVPN Ou eller använda dem i samband med Mjukvaran godkänner du att sådan inlämning är konfidentiell för alla ändamål. Om du lämnar sådant bidrag samtycker du till att inte sända in eller överföra innehåll till BlufVPN Ou, som kränker någon parts rättigheter. Om du skickar något till BlufVPN Ou eller skickar in text, bilder, grafik, videos, företagsinformation, idé eller koncept till BlufVPN Ou via e-post utan föregående meddelande om sekretess, garanterar du automatiskt att ägaren av sådant innehåll eller immateriell egendom har uttryckligen beviljat BlufVPN Ou en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig, världsomfattande licens att använda, reproducera, skapa härledda verk från, modifiera, publicera, redigera, översätta, distribuera, utföra och visa sådant innehåll på valfritt sätt.

11. UPPSÄGNING

Du kan när som helst säga upp detta avtal genom att meddela BlufVPN Ou:s kundsupport eller genom att manuellt radera ditt konto från din profil på blufvpn.com. Eftersom access till BlufVPN Ou:s tjänster levereras i sin helhet vid starten av abonnemanget återbetalas inte belopp som erlagts för BlufVPN:s tjänster enligt denna abonnemangsplan om ditt konto avslutas. BlufVPN Ou kan när som helst avsluta detta avtal eller Mjukvaran, pausa ditt konto eller sätta det i inaktiv status, om villkoren i detta avtal bryts, när som helst och utan föregående meddelande. BlufVPN Ou påtar sig inget ansvar gentemot dig eller tredje part på grund av sådan avstängning eller åtgärd. BlufVPN Ou kan radera alla dina arkiverade data på sina servrar inom 30 dagar efter kontots avslutande. Alla delar av detta avtal som enligt sin natur ska överleva uppsägning överlever uppsägning, inklusive, utan begränsning, äganderätt, ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsningar.

12. GARANTIFRISKRIVNING; ÅTGÄRDER

ANVÄNDANDE AV MJUKVARAN, INKLUSIVE ÅTGÄRDER DU VIDTAR SOM ETT RESULTAT DÄRAV, ÄR PÅ DIN EGEN RISK. BlufVPN Ou GARANTERAR INTE ATT MJUKVARAN INTE ÄR STÖRNINGSFRI ELLER FELFRI; INTE HELLER GES GARANTIER FÖR EFFEKTER SOM KAN UPPSTÅ AV SÅDANT ANVÄNDANDE. MJUKVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH BlufVPN Ou FRISKRIVER SIG FRÅN ALL GARANTI, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SPECIFIKA SYFTEN OCH INTRÅNGSSKYDD.

Din enda och exklusiva åtgärd för fel eller bristande prestanda i programvaran ska vara för BlufVPN Ou att använda kommersiellt och tidsmässigt rimliga ansträngningar för att justera eller reparera programvaran. BlufVPN Ou gör regelbundet korrigeringar, förbättringar och uppgraderingar av sin programvara till förmån för alla betalande kunder.

13. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

I maximal utsträckning enligt tillämplig lagstiftning, ska under inga omständigheter och under ingen rättsteori, förseelse, kontrakt BlufVPN Ou eller någon av dess underliggande tjänsteleverantörer, affärspartners, informationslämnare, kontogivare, licensgivare, tjänstemän, direktörer, anställda, distributörer eller agenter (kollektivt angivna i detta dokument som ”BlufVPN Ou” hållas ansvariga inför dig för eventuell ekonomisk skada, vare sig direkt eller indirekt, i något som helst avseende, även om BlufVPN Ou har meddelats om risken för sådan skada, eller för anspråk från någon annan part. Om BlufVPN Ou, oaktat ovanstående, skulle vara ansvarigt för skador oavsett anledning, och oavsett typ av åtgärd (vare sig i kontrakt, förseelser (inklusive oaktsamhet), mjukvaruansvar eller annat) är det sammanlagda ansvaret för BlufVPN Ou som kan uppstå begränsat till det belopp du betalat för Mjukvaran under den 12-månadersperiod som föregick tidpunkten för anspråket, minus eventuella skador som tidigare betalats av BlufVPN Ou till dig under nämnda 12-månadersperiod. Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag från eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, därmed kanske inte denna begränsning gäller för dig.

14. RESTRICTED PERSONS; EXPORT AV MJUKVARA ELLER TEKNISKA DATA

Härmed intygar du att du inte är en ”Restricted person” För detta avtal är du en ”restricted person” om du eller någon tjänsteman, styrelseledamot eller bestämmande aktieägare i den enhet för vilken du använder Mjukvaran är (i) en medborgare i eller en entitet under lagarna i Kuba, Sudan, Syrien eller annat land som förbjuder amerikanska invånare att genomföra transaktioner, vilket kan fastställas av USA:s finansdepartement från tid till annan; (ii) klassad som ”Specially Designated National” eller institution delaktig i penningtvätt eller; (iii) uppsatt på listan över nekade personer eller listan över terrorister eller listan över entiteter av det amerikanska handelsdepartementet; (iv) involverad i aktiviteter med nukleära, missila, kemiska eller biologiska vapen; eller; (v) ägd, kontrollerad eller aktiv på uppdrag av en ”restricted person”. Om du blir en ”restricted person” under giltighetstiden för detta avtal ska du meddela BlufVPN Ou inom tjugofyra (24) timmar, och BlufVPN Ou har rätt att säga upp eventuella ytterligare skyldigheter gentemot dig, med omedelbar verkan och utan ytterligare ansvar för du, men utan att det påverkar dina utestående skyldigheter gentemot BlufVPN Ou Du godkänner att du inte ska använda programvaran för att genomföra eller underlätta transaktioner med någon begränsad person, förutom vad som uttryckligen kan godkännas skriftligen i förväg av den amerikanska regeringen. Du får inte ta bort eller exportera från USA eller tillåta export eller återexport av programvaran, eller någon direkt programvara därav, inklusive tekniska data.

15. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Denna programvara tillåter användare att länka till tredjepartswebbplatser som inte är BlufVPN Ou. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet och BlufVPN Ou ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats. Alla icke-BlufVPN Ou-webbplatser som nås från denna webbplats är oberoende av BlufVPN Ou, och BlufVPN Ou har ingen kontroll över innehållet på webbplatsen. Dessutom innebär en länk till en icke-BlufVPN Ou-webbplats inte att BlufVPN Ou godkänner eller accepterar något ansvar för innehållet eller användningen av en sådan webbplats.

16. INGA UNDERFÖRSTÅDDA REKOMMENDATIONER

Under inga som helst omständigheter ska referenser till tredje parts eller tredjeparts Mjukvara eller tjänst betraktas som ett godkännande eller en rekommendation av BlufVPN Ou för den parten eller annan Mjukvara eller tjänst som erbjuds av en tredje part.

17. PROCEDURER FÖR MEDDELENDEN OCH BORTTAGNING; COPTRIGHT AGENT

Om du misstänker att material som finns på eller härrör från BlufVPN Ou:s webbplats bryter mot din upphovsrätt kan du begära att vi tar bort detta material genom att kontakta BlufVPN Ou:s kundsupport (se nedan) och bifoga följande information:

Beskrivning av det upphovsrättsskyddade materialet du misstänker kränker din rätt. Beskriv verket och inkludera om möjligt en kopia eller platsen (t.ex. en url) till en auktoriserad version av arbetet.

Ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Ett uttalande om att du i god tro misstänker att det material du anmärker på inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen.

Ett uttalande om att den information du har lämnat är korrekt och att du är ”under sanningsförsäkran” är upphovsrättsinnehavaren eller har rätt att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning.

En signatur eller den elektroniska motsvarigheten från upphovsrättsinnehavaren eller auktoriserad representant.

BlufVPN Ou:s Kundsupport kan nås via e -post: support@blufvpn.com

I ett försök att skydda upphovsrättsägarnas rättigheter upprätthåller BlufVPN Ou en policy för uppsägning, under lämpliga omständigheter, av abonnenter och kontoinnehavare på denna webbplats som gör upprepade intrång.

18. ÖVRIGT

1. Om något av villkoren i detta avtal visar sig vara oförverkligbart eller ogiltigt kommer detta villkor att begränsas eller raderas i den utsträckning som är nödvändig för att detta avtal i övrigt ska förbli i full kraft, giltigt och verkställbart.

2. BlufVPN Ou och du är överens om att detta Avtal det kompletta och exklusiva uttalandet om parternas ömsesidiga samförstånd ersätter och upphäver alla tidigare skriftliga och muntliga avtal, kommunikation och andra samförstånd som rör ämnet i detta avtal, och att alla undantag och ändringar måste vara skriftligen undertecknade av båda parter om inte annat anges här. Ingen försening eller underlåtenhet av någon av parterna när det gäller att utöva någon rättighet eller åtgärd enligt detta avtal eller som existerar enligt lag eller eget kapital ska anses vara ett avstående från sådan rättighet eller åtgärd.

3. Ingen agentur, partnerskap joint venture eller anställning skapas som ett resultat av Avtalet och du har inget bemyndigande av något slag att binda BlufVPN Ou i något avseende.

4. I alla åtgärder och förfaranden för att verkställa rättigheter enligt avtalet har den rådande parten rätt att återkräva rimliga kostnader och advokatarvoden.

YTTERLIGARE INFORMATION

Om du har några frågor gällande rättigheter och restriktioner ovan, vänligen kontakta BlufVPN Ou via e-post på adressen support@blufvpn.com.

© 2020 BlufVPN Ou.

Observera:

Denna version av dokumentet har ursprungligen utarbetats på engelska och översatts till andra språk. Vid eventuella avvikelser i översatta versioner eller tillämpliga lagar kommer den engelska versionen att gälla för sådana villkor.