Din IP-adress: 0.0.0.0
ISP: ISP
Din status: Oskyddad

#Bluf4life regler och villkor

Dessa villkor styr din användning av BlufVPN Ou:s tjänster. Genom att använda våra tjänster bekräftar du att du är minst 18 år och godkänner att följa bestämmelserna nedan. Om du inte accepterar någon del av dessa villkor får du inte använda BlufVPN Ou:s tjänster.

Allmänt

  1. Kampanjen kallas #Bluf4life (hädanefter: Kampanj/en).
  2. Kampanjen organiseras av BlufVPN OU.
  3. Kampanjen gäller tills de första 1 000 abonnemangen på BlufVPN har sålts (BlufVPN reserveras sig för rätten att sälja fler än 1 000 abonnemang om efterfrågan överstiger utbudet. Om så sker kommer kampanjens slutdatum att meddelas separat.)
  4. Priset på ett livstidsabonnemang under kampanjtiden är satt till 799 kronor. 
  5. Du kan endast komma åt kampanjen via vår erbjudandesida.

Övrigt

  1. Deltagare i kampanjen bekräftar godkännandet av Kampanjens regler och villkor, som fastställts av BlufVPN.
  2. Om omständigheter som faller under force majeure inträffar har BlufVPN rätt att avsluta kampanjen utan föregående meddelande och utan konsekvenser. Om möjligt kommer BlufVPN att meddela sådant avbrott via blufvpn.com webbplats eller någon annan informationskanal.
  3. Gällande alla kampanjfrågor har BlufVPN rätt att fatta beslut utan att i förväg meddela kampanjdeltagarna.
  4. Kampanjens deltagare kan skicka ev. klagomål relaterade till kampanjen till vår epost, support@blufvpn.com
  5. Ytterligare information om kampanjen kan erhållas via e-post support@blufvpn.com

© 2021 BlufVPN OU