Din IP-adress: 0.0.0.0
ISP: ISP
Din status: Oskyddad

Integritetspolicy

1. INTEGRITETSPOLICYNS OMFATTNING

Denna integritetspolicy (”integritetspolicy”) beskriver hur BlufVPN OÜ. och våra dotterbolag (”BlufVPN”, ”vi”, ”oss” eller ”våra”) erhåller, använder, lagrar, ändrar, avslöjar och raderar våra användares (”du” eller ”din(a)”) personliga data i samband med BlufVPN:s tjänster och BlufVPN:s marknadsföringsmetoder. Denna integritetspolicy är en del av, och ingår i, BlufVPN OÜ:s slutanvändaravtal mellan BlufVPN och dig. Var vänlig läs igenom denna Integritetspolicy noga då den innehåller viktig information om hur och varför vi samlar in, lagrar, använder och delar personlig information, dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter, och hur du kontaktar oss om du har frågor eller klagomål kring din integritet.

I denna integritetspolicy avser termen ”personuppgifter” all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Termen ”personuppgifter” inkluderar inte någon information som har anonymiserats, så att den fysiska personen som sådan information avser inte är identifierbar.

I denna integritetspolicy avser termen ”Tjänster” alla BlufVPN:s webbplatser, mobila och andra applikationer, produkter, tjänster, programvara och medföljande dokumentation, inklusive VPN-tjänster. Termen ”VPN-tjänster” avser BlufVPN:s alla VPN(Virtual Private Network)-tjänster.

BlufVPN varken övervakar, loggar eller lagrar din onlineaktivitet, inklusive din surfhistorik, metadata, nedladdningar, serveranvändande eller datainnehåll under din session med VPN-tjänsterna. För en lista över kategorier av personuppgifter som BlufVPN samlar in, se avsnitt 2(D) i denna integritetspolicy. BlufVPN lagrar eller loggar heller aldrig din IP-adress efter avslutad session i VPN-tjänsterna – BlufVPN raderar alltid din IP-adress efter din session. Se sektionerna 2 (D) och 7 i denna integritetspolicy.

Om du har frågor kring integritet eller personuppgifter relaterade till någon av BlufVPN:s produkter, tjänster eller metoder, vänligen kontakta oss på privacy@blufvpn.com (Engelskspråkig support).

Vänligen läs också våra andra relevanta policys och avtal:

SLUTANVÄNDARAVTAL

2. VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH HUR VI SAMLAR IN DEM

VIKTIGT: UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA VISSA PERSONUPPGIFTER KAN RESULTERA I ATT VÅRA TJÄNSTER INTE FUNGERAR SOM AVSETT ELLER INTE FUNGERAR ALLS FÖR DIG. UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA VISSA PERSONUPPGIFTER KAN OCKSÅ GÖRA DET OMÖJLIGT FÖR OSS ATT TILLHANDAHÅLLA VISSA AV VÅRA TJÄNSTER TILL DIG, PÅ GRUND AV ATT VISSA TJÄNSTER KRÄVER ETT VISST MINIMUM AV PERSONLIGA DATA FÖR ATT FUNGERA SÅ SOM VI AVSETT.

I sektion 2(A-C) i denna integritetspolicy tillhandahåller vi kategorier av de personuppgifter som BlufVPN samlar in och hur BlufVPN vi samlar in dessa personuppgifter när du använder våra Tjänster.

I sektion 2(D) i denna integritetspolicy hittar du en beskrivning av BlufVPN:s ”no log” policy, vilken gäller när du använder tjänsterna.

i. PERSONUPPGIFTER SOM DU LÄMNAR

När du registrerar dig och använder våra tjänster samlar vi in vissa personuppgifter direkt från dig, i de fall det är tillämpligt, inklusive följande:

För- och efternamn (antingen vid registreringen eller inloggning via sociala medier).

Företagsnamn:

 • E-postadress;
 • Användarnamn och lösenord ( i ”hashat” format);
 • (Endast vissa produkter) Publika och privata nycklar (i ”hashat” format);
 • (Endast vissa produkter) Användaröverfört dokumentinnehåll och förhandsgranskning;
 • Teammedlemmar och deras kontaktinformation;
 • Annan information om din profil som du väljer att lämna till oss; och

Eventuell övrig information som du väljer att lämna till oss genom att fylla i ett webbformulär, skicka ett mail till oss, online chat, foruminlägg och andra liknande sätt.

ii. PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN AUTOMATISKT

När du använder våra tjänster samlar vi in vissa personuppgifter om dig, i de fall det är tillämpligt, inklusive följande:

 • IP-adress;
 • Typ av webbläsare och operativsystem;
 • Enhetsnamn, kod, tillverkare och språk;
 • Tidszon, typ av anslutning, WiFi-nätverkets namn;
 • Land;
 • (Endast vissa produkter) Total mängd webbtrafik för varje session och sessionsdatum;
 • Antal enheter som använder tjänsterna;
 • Annan data som samlas in i enlighet med vår cookie-policy; och

BlufVPN webbplats/appanvändning, inklusive vilken version som används, aktiveringsdatum och installerade uppdateringar.

iii. PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN FRÅN ANDRA KÄLLOR

Vi kan också samla in personuppgifter som namn och kontaktinformation från tredje part, som till exempel marknadsföring, research, leadsgenererande företag, sociala nätverk, såväl som andra offentliga källor. Vi samlar också in din betalningshistorik gällande våra tjänster (men inte din betalningsinformation) från tredjeparts betalningstjänster, såsom Google, Apple, PayPal, Amazon, Stripe, Symplify, Hotjar, Appsflyer, Voluum, Funnel och Paymentwall.

iv. BlufVPN:s TJÄNSTER – NO LOG POLICY

Som beskrivs i denna sektion 2(D) övervakar, lagrar eller loggar BlufVPN INTE dina aktiviteter på nätet (inklusive de webbplatser du besöker) medan du använder någon av våra tjänster, utom den totala mängden internettrafik för varje session och sessionsdatum (denna information samlas bara in om du använder personliga servrar eller personliga IP-adresser. BlufVPN lagrar också antalet anslutna enheter för varje konto – denna information övervakas för att maxantal enheter inte ska överskridas. Denna information kan granskas i din Profil, där du kan ta bort enheter från ditt konto.

Vissa personuppgifter som vi samlar in automatiskt (till exempel IP-adress, typ av anslutning, typ av webbläsare och operativsystem) sparas bara under din session i VPN-tjänsterna. Detta innebär att BlufVPN aldrig sparar eller loggar dessa typer av personliga data efter din session i våra VPN-tjänster – vi raderar dessa uppgifter när din session är över. Det betyder också att dina personuppgifter, inklusive e-postadress, för- och efternamn, användarnamn och IP-adress aldrig är sammankopplade med dina aktiviteter under dina sessioner i VPN-tjänsterna.

3. HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter på följande rättsliga grunder och för dessa ändamål:

Baserat på ditt samtycke, inklusive:

För att kontakta dig med erbjudanden och i marknadsföringssyfte avseende tjänsterna.

Åtkomst till din enhetsinformation i samband med ditt användande av tjänsterna, utom när vi använder dessa personuppgifter på andra rättsliga grunder;

och för att analysera, anpassa och förbättra våra tjänster och marknadsföringsmetoder.

För genomförandet av ett kontrakt eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås, inklusive:

För att behandla en order du lagt och för att tillhandahålla de tjänster du betalt för eller som du erhåller i en gratis testperiod;

Utföra eller utöva våra rättigheter och skyldigheter som följer på en beställning;

Acceptera, kreditera och spåra betalningar och misslyckade betalningsförsök i samband med ditt användande av våra tjänster;

och kommunicera med dig och ge dig support och felsökningsservice relaterat till tjänsterna.

För efterlevnad av våra juridiska skyldigheter, inklusive:

Utföra eller utöva våra rättigheter och skyldigheter som följer på en beställning;

Och i rättstvister och regulatoriska utredningar, när så är lämpligt eller nödvändigt.

För våra legitima intressen eller våra andra användares och andra tredjeparts legitima intressen, inklusive:

För att behandla en order du lagt och för att tillhandahålla de tjänster du betalt för eller som du erhåller i en gratis testperiod;

För att analysera, anpassa och förbättra våra tjänster och marknadsföringsmetoder.

Upptäckt av problem med våra tjänster;

Upptäcka och förhindra bedrägeri, olaglig verksamhet, och annan aktivitet som kränker BlufVPN:s, våra andra användares eller andra tredjeparters lagliga rättigheter;

Utföra eller utöva våra rättigheter och skyldigheter som följer på en beställning; och

i rättstvister och regulatoriska utredningar, när så är lämpligt eller nödvändigt.

4. NÄR OCH VARFÖR VI DELAR PERSONUPPGIFTER

i. VPN-tjänsters personuppgifter:

BlufVPN varken delar, överför, säljer, hyr ut eller avslöjar NÅGRA personliga data om VPN-tjänsternas användare till tredje part av NÅGON anledning. Dessutom, som förklaras i sektion 2(D) i denna integritetspolicy, lagrar eller loggar BlufVPN inte vissa kategorier av personuppgifter (som IP-adress, typ av anslutning, typ av webbläsare och operativsystem) efter din VPN-session; därför är det inte möjligt för BlufVPN att dela sådana uppgifter med tredje part. Som också beskrivs i sektion 2(D) övervakar, lagrar eller loggar BlufVPN INTE dina aktiviteter online (inklusive de webbplatser du besöker) medan du utnyttjar våra VPN-tjänster, utom den totala trafikmängden för varje session och datum (dessa uppgifter samlas bara in om du använder personliga servrar eller en personlig IP-adress). Där kan inte heller BlufVPN dela, överföra, sälja, hyra ut eller avslöja dina aktiviteter på något sätt.

ii. Tjänsters personuppgifter:

BlufVPN Säljer inte eller hyr ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke. Vi kommer att begära in och få ditt samtycke innan vi säljer eller hyr ut dina personuppgifter till tredje part. Vi behöver dock dela dina personuppgifter för att kunna sköta vår dagliga verksamhet. Vi delar dina personuppgifter med våra samarbetspartners och tredje parts tjänsteleverantörer för våra dagliga affärsändamål, inklusive för att:

 • Lagra, överföra och hantera dina personuppgifter;
 • Hantera dina köp av tjänster;
 • Hantera och serva ditt BlufVPN-konto;
 • Upptäcka och förebygga bedrägeri, olaglig verksamhet och annan aktivitet som kränker BlufVPN:s, våra andra användares eller tredje parts lagliga rättigheter, och;

Sälja och marknadsföra tjänsterna.

iii. Vi kan dela dina personuppgifter när det är lämpligt eller nödvändigt för att hantera rättsliga processer, inklusive:

 • stämningar från statliga myndigheter och/eller privata enheter;
 • domstolsbeslut; och

förhör, depositioner och andra upptäckter i samband med rättstvister och regulatoriska utredningar.

Vi kan dela dina personuppgifter om vi blir, eller föreslås bli, köpta eller om vi slås ihop med annan enhet eller enheter, eller föreslås sälja, allt eller största delen av våra tillgångar, i vilket fall vi kommer att dela dina personuppgifter med dessa enheter.

5. DINA RÄTTIGHETER BETRÄFFANDE DINA PERSONUPPGIFTER

Du kan begränsa hur mycket du delar och hur mycket vi använder dina personuppgifter när det baseras på ditt samtycke. Till exempel kan du kontrollera hur vi använder cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare. Var medveten om att en begränsning i vårt användande av personuppgifter kan orsaka att våra webbplatser och applikationer inte fungerar tillfredsställande. Du kan också begränsa vårt användande av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Om lagstiftningen i vissa länder gäller för dig kan du ha rätt att göra följande:

 • Begära åtkomst till dina personliga data;
 • Begära rättelse av dina personuppgifter eller tillägg till dina personuppgifter i kompletteringssyfte;
 • Begära att dina personuppgifter raderas under vissa omständigheter, som när personuppgifterna hanteras baserat på ditt samtycke;
 • Begära begränsad hantering av dina personuppgifter under vissa omständigheter;
 • Begära överföring av dina personuppgifter till en annan enhet under vissa omständigheter, till exempel när personuppgifterna behandlas baserat på ditt samtycke och behandlingen av dina personuppgifter sker med automatik;
 • Återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter där hanteringen baseras på ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av hanteringen baserat på samtycke innan det återkallas; och

Skicka ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet.

RÄTT ATT INVÄNDA

Om lagstiftningen i vissa länder gäller för dig kan du ha ”rätten att invända” mot vår hantering av dina personuppgifter, när hanteringen baseras på vår eller tredje parts legitima intressen. Vi kommer att upphöra behandlingen av dina personuppgifter, såvida inte:

Vi kan visa tvingande skäl för behandlingen, vilka åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter; eller

Sådan behandling är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om du invänder slutar vi att behandla dina personuppgifter för marknadsföringssyften.

För att begära utövande av dina rättigheter kan vi kräva att du ger oss detaljerad information om din begäran. Dina rättigheter är också föremål för vissa andra begränsningar i gällande lag.

6. VAR OCH HUR VI LAGRAR OCH ÖVERFÖR PERSONUPPGIFTER

Vi använder lämpliga fysiska, elektroniska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra och skydda dina personuppgifter som är lämplig för risken. Du bör dock vara medveten om att det inte finns några garantier mot obehörigt avslöjande och/eller användande ab personuppgifter. Därför kan vi inte garantera att dina personuppgifter inte kan avslöjas. Vi använder tredje part för att lagra och överföra personuppgifter. Vi samarbetar med våra tredjepartsleverantörer för att införa lämpliga skydd för att trygga säkerheten för personuppgifter när de lagras och överförs.

7. HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER.

Vi lagrar inte personuppgifter som samlas in automatiskt (IP-adress, typ av anslutning, typ av webbläsare och operativsystem). Se sektion 2(D) i denna integritetspolicy för en beskrivning av vår ”no-log” policy. Vi sparar vissa av dina personuppgifter som vi samlar in från dig och andra källor, så länge som du använder våra tjänster. Vi sparar personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och efterlevande av avtal under (i) den tidsperiod som krävs enligt lag; (ii) eller sju år.

8. COPPA

Children's Online Privacy Protection Act (“COPPA”) är en amerikansk federal lag som antagits för att ge föräldrar ökad kontroll över vilken information som samlas in från deras barn online och hur sådan information används. Lagen gäller webbplatser och tjänster som riktas till och som medvetet samlar in information från barn under 13 år. Tjänsterna riktar sig inte till barn under 13 år, och vi samlar inte medvetet in information från barn under 13 år. Om du är under 13 år, vänligen lämna inte personlig information av något slag till BlufVPN. Om ett barn ger oss personlig information kan en förälder eller vårdnadshavare för barnet kontakta oss för att få informationen och/eller radera den från våra register genom att skicka ett e -postmeddelande till privacy@blufvpn.com.

9. ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi kan göra ändringar i denna Integritetspolicy (och/eller andra tillämpliga policys och tillägg) allt eftersom tillämpliga lagar, relevant teknik och vår metod för databehandling ändras. Vi kommer att meddela dig om sådana ändringar i denna Integritetspolicy (och/eller andra tillämpliga policys och tillägg) genom att lägga upp den uppdaterade policyn på vår webbplats och i våra applikationer och andra tjänster. Ändringarna av denna sekretesspolicy (och/eller andra tillämpliga policyer och tillägg) träder i kraft vid sådan publicering (som anges av datumet efter "Senast uppdaterat:" högst upp i denna sekretesspolicy och/eller andra tillämpliga policyer och tillägg) , eller som på annat sätt krävs enligt tillämplig lag. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sekretesspolicy (och andra tillämpliga policyer och tillägg).

Observera:

Denna version av dokumentet har ursprungligen utarbetats på engelska och översatts till andra språk. Vid eventuella avvikelser i översatta versioner eller tillämpliga lagar kommer den engelska versionen att gälla för sådana villkor.